Rainbow Oil Z T150 (Tropical) 5887 – Slim Vape

Rainbow Oil Z T150 (Tropical) 5887 – Slim Vape

$26.00

THC: 155.9 mg/ml  |

Terpene Profile – Alpha – Pinene: 0%  | Beta – Pinene: 0% | Limonene: 0%  | Myrcene: 0.12% | Ocimene: 0% | Linalool: 0%  | Caryophyllene: 0.45% | Humulene: 0.19%

Flower Equivalence: 0.62g

Product: Slim Vape
Strain: hybrid
Size: 0.51 mL (1 Slim)
Grower: Curaleaf