Ruby Jade Pure T350 Vpen 7932 – Vape Cartridge

Ruby Jade Pure T350 Vpen 7932 – Vape Cartridge

$53.00

THC: 396 mg/ml | CBD: 0.85 mg/ml | CBG-A: 0.85 mg/ml | CBG: 7.15 mg/ml | CBN: 0.95 mg/ml | CBC: 4.1 mg/ml

Terpene Profile – Alpha – Pinene: 0% | Beta – Pinene: 0.13% | Limonene: 0.37% | Myrcene: 0.82% | Ocimene: 0.18% | Linalool: 0.83% | Caryophyllene: 1.82% | Humulene: 0.55%

Flower Equivalence: 1.59g

Product: Vape Cartridges
Strain: hybrid
Size: 0.5g
Grower: Curaleaf