Santogen T27 5491 – Second Cut Flower

Santogen T27 5491 – Second Cut Flower

$30.00

THC-A: 26.14%  |  THC: 0.49%  |  CBG-A: 0.99%  |  CBC: 0.03%

Terpene Profile – Alpha – Pinene: 0%  | Beta – Pinene: 0% | Limonene: 0.36%  | Myrcene: 0.43% | Ocimene: 0% | Linalool: 0.06%  | Caryophyllene: 0.11% | Humulene: 0.08%

Product: Second Cut
Strain: sativa
Size: 3.5g
Grower: CT Pharmaceutical Solutions (CPS)