Sativarin D Pure T247 Rythm 8206 – Disposable Vape

Sativarin D Pure T247 Rythm 8206 – Disposable Vape

$32.00

THC: 82.45% | CBG: 0.26% | CBN: 1.49% | CBC: 1.05%

Terpene Profile – Alpha – Pinene: 0.61% | Beta – Pinene: 0.31% | Limonene: 0.23% | Myrcene: 1.39% | Ocimene: 0% | Linalool: 0.19% | Caryophyllene: 2.24% | Humulene: 0.39% | A-Bisabolol: 0.42%

Flower Equivalence: 0.98g

Product: Slim Vape
Strain: sativa
Size: 0.3g
Grower: Advanced Grow Labs