Sativarin I 25.97 7651 – Flower

Sativarin I 25.97 7651 – Flower

$39.00

THC-A: 24.7% | THC: 1.27% | CBG-A: 0.41% | CBG: 0.12%

Terpene Profile – Alpha – Pinene: 0.27% | Beta – Pinene: 0.15% | Limonene: 0.17% | Myrcene: 0.43% | Ocimene: 0% | Linalool: 0.16% | Caryophyllene: 0.51% | Humulene: 0.16%

Product: Flowers
Strain: sativa
Size: 3.5g
Grower: Advanced Grow Labs