Sativarin S Pure Rythm 768 Vpen 8757 – Vape Cartridge

Sativarin S Pure Rythm 768 Vpen 8757 – Vape Cartridge

$79.00

THC: 76.60% | THC-A: 0% | CBG: 0% | CBN: 0% | CBC: 0%

Terpene Profile – Alpha – Pinene: 0% | Beta – Pinene: 0% | Limonene: 1.87% | Myrcene: 2.17% | Ocimene: 0% | Linalool: 0% | Caryophyllene: 2.20% | Humulene: 0.52% | A-Bisabolol: 0.98%. | 3-Carene: 0.11%

Flower Equivalence: 3.06g

Product: Vape Cartridges
Strain: sativa
Size: 1.0g (1vape)
Grower: Advanced Grow Labs