SongricaPure T808C4 (1ml) 8029 – Vape Refill & Oral Syringe

SongricaPure T808C4 (1ml) 8029 – Vape Refill & Oral Syringe

$56.00

THC-A: 10.7% | THC-V: 0.51% | THC: 66.7% | CBD-A: 0.15% | CBD: 0.21% | CBG-A: 0.79% | CBG: 1.81% | CBN: 0.83% | CBC: 1.26%

Terpene Profile – Alpha – Pinene: 0% | Beta – Pinene: 0% | Limonene: 0.72% | Myrcene: 0.13% | Ocimene: 0% | Linalool: 0.54% | Caryophyllene: 1.06% | Humulene: 0.43%

Flower Equivalence: 3.46g

Product: Oral Syringe, Vape Refill
Strain: sativa
Size: 1 mL syringe
Grower: Theraplant