Summit 9:1 CBD 8338 – Slim Vape

Summit 9:1 CBD 8338 – Slim Vape

$32.00

THC: 6.74% | CBD-A: 5.72% | CBD: 57.97% | CBG: 0.42%

Terpene Profile: Alpha – Pinene: 0% | Beta – Pinene: 0% | Limonene: 0% | Myrcene: 0.11% | Ocimene: 0% | Linalool: 0.14% | Caryophyllene: 0.9% | Humulene: 0.23% | Guaiol: 0.32% | A-Bisabolol: 0.52%

Flower Equivalence: 0.14g

Product: Slim Vape
Strain: CBD
Size: 0.5g
Grower: CT Pharmaceutical Solutions (CPS)